Krepšelis tuščias

Skaitmeninės televizijos įdiegimas

   
Norint namuose įsidiegti skaitmeninę televizija reikia:
  
TV priedėlio 
TV antenos
Atkodavimo kortelės (jei planuojate įsigyti mokamą skaitmeninės TV paslaugą). 
 
Skaitmenės televizijos priedėlį DVB-T (1 pav.), su kuriuo galėsite matyti iki 14 nemokamų kanalų, galite įsigyti mūsų e-parduotuvėje. 

1 pav. Skaitmeninės TV priedėlis

Norėdami matyti skaitmeninę - kabelinę televiziją (2-3 pav.) jums reikia įsigyti priedėlį su kortelių skaitytuvu ir atkodavimo kortelę.


2 pav. TV priedėlis + atkodavimo kortelė, kurių pagalba matoma skaitmeninė – kabelinė TV, sudarius sutartį su kabelinės TV operatoriais. Atkodavimo kortelę įsigykite skaitmeninės – kabelinės operatorių salonuose.
Arba
3 pav. Kanalų atkodavimo modulis (jeigu Jūsų televizorius priima MPEG-4 signalą bei turi vidinį skaitmeninį imtuvą). 

Prieš pajungdami priedėlį atidžiai susipažinkite su instrukcija

Priedėlis turi būti talpinamas šalia televizoriaus ar kito buitinio prietaiso, kad komplektuojamais kabeliais juos būtų galima tarpusavyje sujungti. Turi būti laikomasi keleto svarbių taisyklių:

- priedėlis neturi būti šalia šilumos šaltinių.

- priedėlis neturi būti šalia prietaisų spinduliuojančių radijo bangas, pavyzdžiui mobiliųjų telefonų.

- priedėlis turi būti tiesiogiai matomas vartotojo, kad būtų įmanoma jį valdyti nuotolinio pulto pagalba.

Pasirinkite tinkamą anteną 

Norėdami matytumėte visus kanalus, svarbu teisingai pasirinkti anteną (lauko, lauko su stiprintuvu arba kambarinę, kurias galite įsigyti mūsų e-parduotuvėje) ir tinkamai ją pastatyti. Jei atstumas iki artimiausio televizijos bokšto mažesnis nei 10 km, tinka lauko antena be stiprintuvo; jei atstumas 10-60 km, reikia lauko antenos su stiprintuvu. Antena, kuri prijungiama prie antžeminio priedėlio, turi būti pritaikyta skaitmeninės antžeminės televizijos transliacijai ir nukreipta artimiausio siųstuvo link. 

TV priedėlio ir televizoriaus sujungimas

Prijunkite priedėlį prie televizoriaus, kaip pavaizduota 1 schemoje (rekomenduojamas SCART kabelis) ir įsitikinkite, kad antena pajungta prie „RF IN“ jungties priedėlyje. Įjunkite energijos tiekimo kabelį prie maitinimo tinklo. Įjunkite televizorių ir priedėlį.

1 schema. Antenna – TV antena; RF cable – RF moduliatoriaus prijungimo laidas; RF IN – RF moduliatoriaus prijungimo jungtis; RF OUT – RF moduliatoriaus prijungimo į kitą prietaisą jungtis ar į TV; TV SCART – pajungimas prie televizoriaus

Antenos įrengimas

Jungiant anteną, TV priedėlio maitinimas turi būti išjungtas. Vieną antenos kabelio galą įjunkite į priedėlio ANT-IN lizdą (žr. 1 schemą), o kitą – į pačią anteną. Jei antena yra su TV signalo stiprintuvu, jį galite įjungti naudodamiesi TV priedėliu. Spauskite TV priedėlio pultelio mygtuką MENIU, televizoriaus ekrane rodyklėmis aukštyn/žemyn pasirinkite „Antenos įtampa“/„Įjungti“.  Svarbu! Jei antenos stiprintuvas yra įjungtas į kitą maitinimo šaltinį, TV priedėlio maitinimas turi būti išjungtas.

Pirmas pajungimas ir kanalų nustatymas

Kai visi sujungimo darbai tinkamai atlikti, įjunkite televizorių ir įsitikinkite, kad priedėlis  įjungtas į elektros maitinimo šaltinį. Paspauskite POWER mygtuką, kad įjungtumėte priedėlį. Jeigu naudojatės priedėliu pirmą kartą arba perkraunate priedėlį į gamyklinį režimą, televizoriaus ekrane atsiras instaliavimo vadovo meniu (4 pav.).

4 pav. Instaliavimo vadovo meniu

(1) [OSD kalba] spauskite RIGHT/LEFT (kairį/dešinį) mygtuką norėdami pasirinkti kalbą. 

(2) [ŠALIS] spauskite RIGHT/LEFT (kairį/dešinį) mygtuką norėdami pasirinkti šalį, kurioje gyvenate. 

(3) [KANALO PAIEŠKA] spauskite RIGHT arba OK mygtuką norėdami pradėti automatinę kanalų paiešką. 

(4) Kai kanalų nustatymas baigtas galite pradėti žiūrėti TV programas. 

Antenos krypties nustatymas

Norėdami patikrinti, ar tinkamai nustatyta antenos kryptis, spauskite mygtuką INFO. Televizoriaus ekrane atsiras antenos signalo stiprumo ir kokybės matuoklių skalės. Keičiant antenos kryptį, keisis matuoklių rodmenys.  Vaizdas bus optimalus, kai rodmenys viršys 60 procentų. 

Tik tinkamai sumontuota įranga garantuoja nepriekaištingą vaizdo ir garso kokybę.

Valiuta